Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η  εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε πληθώρα διαγνωστικών και θεραπευτικών λύσεων.  Η ιατρική πράξη πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες ενδείξεις, και να ασκείται βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Κάθε γιατρός οφείλει να παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις για να μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στους ασθενείς του.
Κεντρική θέση στην φιλοσοφία μας κατέχει ο άνθρωπος , ο ασθενής. Η σχέση μας με τον ασθενή διέπεται από σεβασμό,  εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό άτομο με ιδιαίτερες αγωνίες, ανάγκες και δικαιώματα. Η σωστή ενημέρωση του ασθενή  πριν από οποιαδήποτε θεραπεία είναι απαραίτητη. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με την παθολογική οντότητα που τον αφορά αλλά και όλες τις πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η διαρκής αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στα τρία ιατρεία μας, η συνεχόμενη εκπαίδευση και η διαρκής ενημέρωση στις νέες εξελίξεις της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  γίνεται με στόχο την διεύρυνση του φάσματος  αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Η θεραπευτική προσέγγιση γίνεται σε στενή συνεργασία με τον ασθενή, στα ιατρεία μας εφαρμόζουμε πιστά την αρχή  ‘ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις’ (Evidence-Based Medicine), είναι απόλυτα εξατομικευμένη και προσαρμόζεται και διαφοροποιείται ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες του ασθενούς.