Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Dr Αετόπουλος Γιάννης
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ζιούρκα Νικολέττα
Νοσηλεύτρια, απόφοιτος ΔΕ.
Κουκορίκου Στεφανία
Νοσηλεύτρια, απόφοιτος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Ζιούρκα Νικολέττα
Νοσηλεύτρια, απόφοιτος ΔΕ.
Dr Αετόπουλος Γιάννης
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Κουκορίκου Στεφανία
Νοσηλεύτρια, απόφοιτος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας.