Αρχική

Oral, Facial & Implants Surgery Center

«Ὀκόσα φάρμακα οὐκ ἰηται, σίδηρος ἴηται, ὅσα σίδηρος οὐκ ἰηται, πῦρ ἴηται ὅσα δέ πῦρ οὐκ ἴηται, ταῦτα χρή νομίζειν ἀνίατα.»

Ιπποκράτης (Κως, 460 π.Χ – Λάρισα, 377 π.Χ)

Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  1. Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό ΄Λίαν καλώς΄και στα δύο πτυχία
  2. Ύστερα από εξετάσεις έναρξη της ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τον 7/1997.
  3. Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική στο Γ. Νοσοκομείο Καβάλας κατά το έτος 1997-1998, στην Α΄Χειρουργική Κλινική (Διευθυντής: Στ. Ντούμας).
  4. Ειδίκευση στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Γ. Νοσοκομείο ‘Παπανικολάου’ Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1998-2001, στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ (Διευθυντής: Καθ. Δ. Καρακάσης).
  5. Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 2002 με την 2756/17-1-2002 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ.
  6. Λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με ‘Άριστα’ από την Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ το 2011.
  7. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη ‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
”Κεντρική θέση στην φιλοσοφία μας κατέχει ο άνθρωπος , ο ασθενής. Η σχέση μας με τον ασθενή διέπεται από σεβασμό,  εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό άτομο με ιδιαίτερες αγωνίες, ανάγκες και δικαιώματα. Η σωστή ενημέρωση του ασθενή  πριν από οποιαδήποτε θεραπεία είναι απαραίτητη. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με την παθολογική οντότητα που τον αφορά αλλά και όλες τις πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις.”

Εξοπλισμός Γναθοχειρουργικών Ιατρείων

Tα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με τον κορυφαίο ιατρικό εξοπλισμό

Οι Υπηρεσίες των Γναθοχειρουργικών μας Ιατρείων

Χειρουργική
Εξαγωγή Δοντιών

Ακρορριζεκτομές

Αφαίρεση
Κυστικών Βλαβών

Αφαίρεση
Μικρών Καλοήθων Όγκων Του Στόματος

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Βιοψίες

Φόρμα Ενδιαφέροντος