ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Εξοπλισμός Γναθοχειρουργικού Ιατρείου Καρδίτσα

Απιονιστής

Απιονιστής

Αυτόκαυστο Tau Clave 3000

Αυτόκαυστο Tau Clave 3000

Επιτοίχιο ακτινογραφικό Acteon Satelec X Mind

Επιτοίχιο ακτινογραφικό Acteon Satelec X Mind

Ηλεκτροτόμος Carlo de Giorgi S.R.L

Ηλεκτροτόμος Carlo de Giorgi S.R.L

Λουτρό υπερήχων

Λουτρό υπερήχων

Πιεζοτόμος EMS Piezon Master Surgey

Πιεζοτόμος EMS Piezon Master Surgey

Προβολέας οροφής Belmont

Προβολέας οροφής Belmont

Σακουλοποιός Runyes SEAL 120 Sealing Machine

Σακουλοποιός Runyes SEAL 120 Sealing Machine

Συσκευή φυγοκέντρησης  αίματος για  PRF,Horizon Plasmafuge-6

Συσκευή φυγοκέντρησης αίματος για PRF,Horizon Plasmafuge-6

Τομογράφος κωνικής Δέσμης Giano New Tom

Τομογράφος κωνικής Δέσμης Giano New Tom

Φορητή αναρρόφηση Cattani Aspi Jet γ

Φορητή αναρρόφηση Cattani Aspi Jet γ