Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Δρ. Aετόπουλος Ιωάννης

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό ΄Λίαν καλώς΄και στα δύο πτυχία
 • Ύστερα από εξετάσεις έναρξη της ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τον 7/1997.
 • Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική στο Γ. Νοσοκομείο Καβάλας κατά το έτος 1997-1998, στην Α΄Χειρουργική Κλινική (Διευθυντής: Στ. Ντούμας).
 • Ειδίκευση στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Γ. Νοσοκομείο ‘Παπανικολάου’ Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1998-2001, στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ (Διευθυντής: Καθ. Δ. Καρακάσης).
 • Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 2002 με την 2756/17-1-2002 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ.
 • Λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με ‘Άριστα’ από την Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ το 2011.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη ‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Υπηρεσία ως εσωτερικός βοηθός, με την ειδικότητα του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού, στην ΩΡΛ και στην Χειρουργική Κλινική του 492 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (πρώην 216 ΚΙΧΝΕ), κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας από 01.06.2002-15.11.2002.
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με πλήρη συμμετοχή στο κλινικό, διδακτικό και ερυνητικό έργο του Εργαστηρίου.
 • Πανεπιστημιακός Υπότροφος Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ, 2014-2017.
 • Υπεύθυνος εξωτερικού Ιατρείου ΚΓΔ ΑΠΘ.
 • Διδάσκων ΠΔ 407, έτους 2019, μαθήματος ‘Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ’
 • Ακαδημαϊκός Υπότροφος, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος ‘Πόνος και διαχείριση άγχους’.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πρόεδρος Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσσαλίας από τον Μάρτιο του 2014.
 • Αντιπρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
 • Γραμματέας Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας από 12/2004 μέχρι και 01/2011.
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης) του περιοδικού ‘European Journal of Dental Science’, του περιοδικού ‘Archives of Oral and Maxillofacial Surgery’, και του περιοδικού ‘ Surgery- Annals of Medical Case Reports’.
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής σε 17 συνέδρια, σεμινάρια ή συμπόσια( 6ο , 7ο 8ο συμποσιο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας, οργανωτική επιτροπή σε 1ο και 2ο Συνεδριο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας, σεμινάριο Αισθητικής Οδοντιατρικής, Λάρισα 2015, σεμινάριο ΚΑΡΠΑ, Λάρισα 2015, σεμινάριο Παιδοδοντιατρικής, Λάρισα 2015, οργανωτική επιτροπή Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής Συνόδου, Καρδίτσα 2015, οργανωτική επιτροπή Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής  Συνόδου Βόλος 2016, οργανωτική επιτροπή Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής Συνόδου Λάρισα 2017, οργανωτική επιτροπή Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής Συνόδου Τρίκαλα 2018, οργανωτική επιτροπή Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής Συνόδου Καρδίτσα 2019,  πρακτικό σεμινάριο Χειρουργικής εγκλείστων ΑΠΘ Μάιος 2014,  ημερίδα Παθολογίας Ιγμορείου Οκτώβριος 2014, ημερίδα ‘Στοματικο περιβάλλον σε νοσηλευόμενους και ειδικούς ασθενείς’ Ιούνιος 2015, σεμινάριο Παθολογίας Κροταφογναθικής Διάρθρωσης Φεβρουάριος 2017, 2ο Πρακτικό Σεμιναριο Χειρουργικής Ιγμορείου , Μαιος 2017).
 • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 4ου, 5ου, 6ου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής σε 3 συνέδρια (3ο συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας, 23η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Τρίκαλα 2014, 26η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Λαρισα 2017)
 • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 27η Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής Συνόδου, Τρίκαλα 2018.
 • 11 προεδρεία σε Συνέδρια ( 6ο, 7ο, 8ο συμπόσιο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος, Τρικαλα 2014, Ετήσιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2013, 1o και 2o Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας, Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος  Καρδίτσα 2015, Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Βόλος 2016, Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Τρίκαλα 2018, Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Καρδίτσα, 2019).
 • Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού, 38ο Πανελληνιο Οδοντιατρικο Συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Παρακολούθηση σεμιναρίων ATLS, ACLS, Μικροχειρουργικής, Ενδοσκόπησης σιελογόνων αδένων, Παθολογίας και Χειρουργικής Κροταφογναθικών Διαρθρώσεων Vienna October 2008, Βιοστατιστικής, Χειρουργικής Οδοντικών Εμφυτευμάτων, IBRA 23-25 March 2017, Besancon, France ( facial approaches).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 • Εκπαιδευτής σε σεμινάριο Χειρουργικής Στόματος ΑΠΘ (Μάιος 2014, Φεβρουάριος 2016), σε Σεμινάριο Χειρουργικής Ιγμορείου (Μάιος 2016), σε Σεμινάριο Παθολογίας Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (Φεβρουάριος 2017), 2ο Σεμιναριο Ανοικτής Χειρουργικής Προσπέλασης Ιγμορείου Άντρου, Μάιος 2017.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Συμμετοχή με σύμβαση έργου σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ‘Ενεργότητα τελομεράσης σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα της στοματικής κοιλότητας και συσχέτιση με παράγοντες που την επηρεάζουν. Ανάπτυξη μεθόδων και πειραματικών μοντέλων για αξιολόγηση αναστολέων της καρκινογένεσης’ με επιστημονικά υπεύθυνη την Κα Σ. Κουΐδου-Ανδρέου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4ΑΒ της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96, (ΦΕΚ 826, τεύχος Β), με διάρκεια από 01/02/2000 μέχρι 23/07/2001.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα περιοδικά
 • Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Μονογραφία. ‘Πειραματική μελέτη της επίδρασης συμπυκνώματος αιμοπεταλίων στη διατατική οστεογένεση’, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010.
 • ‘Το οστικό αυτομόσχευμα στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική’, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. Συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων
 • ‘Στοματική Χειρουργική’. Αντωνιάδης Κ, Αετόπουλος Ι, Βαχτσεβάνος Κ, Κεχαγιάς Ν, Τηλαβερίδης Ι. 2016 [ηλεκτρ. βιβλ] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2435. Συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων.
 • Μονογραφία. ‘Η συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή, ασθενών με διαταραχές λειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης. Εκτίμηση της συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων’. Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Λάρισα 2018.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Μέλος του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
 • Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
 • Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
 • Μέλος της EACMFS (European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery).
 • Μέλος του IBRA (International Bone Research Association).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

 • Ιδιωτικό Ιατρείο στη Λάρισα από το 2003
 • Ιδιωτικό Ιατρείο στην Καρδίτσα και στην Λαμία.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης και Μέτοχος Γενικής Κλινικής ‘ΙΑΣΩ Θεσσαλίας’.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής ‘Άγιος Λουκάς’ Θεσσαλονίκης.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής ‘Κυανούς Σταυρός –EUROMEDICA’ Θεσσαλονίκης.
 • Τραυματιολογία κεφαλής και τραχήλου
 • Μοσχεύματα και χειρουργικές αναπλαστικές τεχνικές στην εμφυτευματολογία
 • Κρανιογναθικές διαταραχές
 • Χειρουργική ογκολογία στόματος, γνάθων και σιελογόνων αδένων